Reading

“Een reading geeft een beeld van wat er op dit moment in essentie in je leven afspeelt en waarom”.

Een van de belangrijkste onderdelen van mijn beroep is het geven van readingen. Het woord readen staat voor helder waarnemen (“helder zien”). Readen is een manier van bewust "intuïtief" waarnemen van informatie die zich bevindt in je energie systeem. In een reading wordt de energie in je aura gelezen. De aura is een energie veld dat ons doordringt en omringt. Het is verbonden met ons fysieke lichaam als persoon, maar ook met ons ziel. De aura bevat een schat aan informatie over jou en je leven(s). De aura is als het ware een dik boek met daarin jouw complete levensverhaal. Tijdens een reading wordt je voor gelezen uit jouw boek, jouw leven(s) boek. Alles wat we meemaken vloeit voort uit persoonlijke "lessen" en "thema's" die we in ons leven(s) te doorgronden hebben. Dit wordt als het ware opgeslagen in jouw energiesysteem. Wanneer we onze thema’s (h)erkennen kunnen we zelf bepalen hoe we er mee om willen gaan, welke keuzes we willen maken en kunnen we zelf het heft in handen nemen.

Tijdens een reading beschrijf ik wat er zichtbaar is in jouw energie. Het gaat over waar jij in essentie nu mee bezig bent, of wat op dit moment voor jou belangrijk is. Het doel is om meer inzicht te krijgen in jezelf. Een reading geeft in korte tijd inzicht in waar je op dit moment staat in je leven. En het kan helder maken waarom je dingen doet zoals je ze doet. Wat je belemmert om het anders te doen, en wat je nodig hebt om dit patroon te doorbreken. Je kunt aangeven wat jouw vraag is waarover de reading moet gaan. Bij een reading kan er ook worden gekeken naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bijvoorbeeld in familieverband en jouw geboorte, relaties of werkkring.

 

Waarom een reading?

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met bepaalde levensvragen. Dit kan het gevolg zijn van een heftige gebeurtenis, een belangrijke beslissing of omdat je geen oplossing ziet voor een voor een bepaalde situatie. En soms vraag je je gewoon af wat het leven voor nut heeft. Wanneer je inzicht krijgt in wat jij te leren hebt en wat je nodig hebt om je verder persoonlijk te ontwikkelen heb je al een belangrijk middel in handen om voor jezelf bepaalde keuzes te maken.

Een reading kan vanuit verschillende invalshoeken gedaan worden. Bij een algemene reading komt je levensthema uitgebreid aan de orde. Het soort vragen waarmee mensen komen? Vaak psychische problemen, vragen over gezondheid, werk of relaties. Ze zitten ergens vast, komen er niet uit. Soms hebben ze al heel wat therapie gehad op een thema. Regelmatig hebben ze al heel wat inzicht, maar is het nog nooit gelukt om de emotionele blokkades aan te raken. Bij een reading lukt dat dan juist vaak wel, omdat de Ziel of soms spirituele helpers als gidsen of krachtdieren de reader informatie geven over wat er nodig is daarvoor. De informatie die een reading geeft kan wisselen van nieuwe inzichten, tot informatie die je eigenlijk al wist, maar die je nu die van buiten komt eindelijk durft te geloven.

En misschien het allerbelangrijkste: een reading kan diep inwerken en doorwerken. Je ziel heeft de gelegenheid gegrepen om met je in gesprek te gaan. Je bent wijzer geworden en wezenlijk aangeraakt. Maar wat de Ziel niet kan, is hier op aarde handelen met de nieuwe inzichten die je aangereikt hebt gekregen. De enige die dat kan ben jij zelf.

 

Hoe werkt een reading?

Tijdens een reading maak ik contact met je wezenlijke niveau en stem me af op je energie stroom. De reading wordt digitaal opgenomen zodat de informatie op een later moment voor jou nog eens beluisterd kan worden. Soms rond ik af met een healing. Ik maak opnieuw contact met jouw energie, nu zonder woorden, er komt beweging. De oude energie (oude patroon) kan worden losgelaten en er komt ruimte voor je nieuwe energie (nieuwe richting).

Het kan zijn dat er op basis van de reading blijkt dat er behoefte is aan coaching of een aparte healing sessie. Hiervoor wordt apart een afspraak gemaakt. Ook bij de coachingstrajecten is de eerste sessie altijd een reading of healing om tot de kern van je vraagstuk te komen.

Ik geef geen toekomstvoorspellingen maar kan je wel helpen om inzicht te krijgen in je verleden en het Nu. De toekomst maak je zelf iedere dag weer door nieuwe keuzes te maken. Onze leven, onze eigen creatie, wordt bewust van.

 

Een persoonlijke reading duurt 60 minuten

Klik hier voor prijzen.