LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Bij intuïtie is het een zeker weten

January 2, 2016

Bij intuïtie is het een zeker weten, zie naar de Ziel luistert en zuiver is. Bij keuzes maken zit je intuïtie nooit fout. Voorgevoelens lijken hier ook sterk op al zijn ze niet altijd zuiver, bijvoorbeeld in dagelijkse situaties door wensgedachte of ook iets weten in bepaalde situaties, daarin hoeft een keus niet altijd goed te zijn.

Instinct is gericht op het lichaam, die voor een reactie zorgt zoals bij pijn, angst en gevaar. Het ligt ook dicht bij elkaar intuïtie en instinct, je kan het zo zien, wat instinct is voor ons lichaam, is de intuïtie voor onze ziel.

Tijdens onze opvoeding hebben we geleerd onze reacties instinctieve impulsen te beheersen. Dat is maar goed ook, want anders zou er geen sprake kunnen zijn van een leefbare menselijke beschaving. Het gevaar bestaat dat we onze instincten gaan onderdrukken. Dan raken we ook het contact met onze intuïtie kwijt. Het is dus van groot belang om te erkennen dat we niet alleen intuïtief zijn, maar ook instinctief. Als mens staan we voor de uitdaging om een gezond evenwicht te vinden tussen instinct, verstand en intuïtie.

Een instinct is een soortspecifiek en erfelijk vastgelegd gedragspatroon waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Het instinct van een levend organisme is  genetisch, waarbij specifieke actiepatronen optreden als een gebonden keten van reflexen. Dieren leven volgens hun instinct en zijn daardoor automatisch gericht op overleving en voortplanting. In lichamelijke zin zijn wij mensen zoogdieren. Daarom hebben ook wij instinctieve driften die ons opwekken tot zelfbehoud en behoud van de soort.

Als mensen beschikken we ook over een zelfbewustzijn en een denkvermogen. Door ons denken hebben we soms niet zo’n goed contact met onze instincten.

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon