LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Door te filteren nemen we lang niet alles van de werkelijkheid waar

February 18, 2016

“De gemiddelde mens kijkt zonder te zien, luistert zonder te horen, tast zonder te voelen, eet zonder te proeven, beweegt zonder zich daarvan bewust te zijn, ademt in zonder te ruiken en praat zonder na te denken”,- Leonardo da Vinci

Wanneer je de werkelijkheid ervaart, filter je selectief informatie uit je omgeving. Niemand ziet de werkelijkheid zoals die echt bestaat.

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden de zintuiglijke waarnemingen omgezet in externe gedragingen. Elke seconde staan we bloot aan enorm veel informatieprikkels. Denk aan: de smaak in je mond, het gevoel van je linkerteen, dingen die je in je ooghoek ziet, geluiden die je hoort, etc. Al deze informatieprikkels kunnen we niet tegelijkertijd bewust verwerken. We filteren deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren.

Een voorbeeld: Ga eens met je aandacht naar alle dingen in je omgeving die blauw zijn. Binnen enkele seconden kun je er zeker een heleboel opnoemen. Als ik je nu vraag hoeveel auto’s er voorbij gereden zijn of welk liedje er daarnet aan het spelen was zul je dit waarschijnlijk niet gehoord hebben. Dit toont aan dat er maar een beperkt aantal prikkels door onze filters gaan of dat wij, door onze filters die we bewust of onbewust opzetten, slechts een beperkt aantal prikkels kunnen waarnemen. 

Door onderzoek heeft uitgewezen dat wij maar zeer beperkt kunnen waarnemen. Wij kunnen per seconde slechts 5 – 9 zintuiglijke prikkels waarnemen. Dit betekent dat wij heel veel info wegfilteren en dat iedereen van eenzelfde prikkel iets anders kan waarnemen. Doordat iedereen op elk moment onbewust andere filters inschakelt geeft deze een andere betekenis aan de info of aan de prikkels die op ons afkomen. We laten ook info weg waarvan we ons niet bewust zijn. En toch gaan we ervan uit dat iedereen hetzelfde waarneemt van wat we gezien hebben.

Het filteren gebeurt al voor onze perceptie, al voor onze waarneming. Op het moment dat we info waarnemen zijn we ons vaak niet bewust van dit proces. 
Op het moment dat de prikkels op ons afkomen voert ons neurologisch systeem een aantal processen uit.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we een interne voorstelling, oftewel een gedachtepatroon. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog (woorden die je tegen jezelf zegt), geur en smaak. De interne voorstelling en de fysiologie (onder andere houding en biochemische processen) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt uiteindelijk het gedrag en je resultaat.

Voordat de interne voorstelling tot stand komt wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons begrip van tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes.

 

De filters tijd & ruimte en materie & energie

De filters tijd & ruimte en materie & energie zijn een van de meest onbewuste filters. Tijd, ruimte, materie en energie zijn een persoonlijke beleving. Het tijdfilter is nog het meest concrete filter in de beleving van veel mensen, misschien wel omdat tijd een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving heeft gekregen. Ondanks dat we de begrippen als tijd, ruimte, materie en energie in meetbare eenheden kunnen weergeven zal de echte beleving hiervan steeds per persoon verschillen. Slechts om het meetbaar te maken heeft de mens er logische eenheden van gemaakt, waarna veel mensen er vanuit gaan dat de beleving van deze begrippen per persoon dus ook dezelfde zouden moeten zijn. Niets is minder waar.

Zo kan het zijn dat verschillende personen een verschillende beleving hebben van bijvoorbeeld een uur. Ook is het mogelijk dat als we verschillende mensen in dezelfde ruimte plaatsen dat zij deze ruimte op een andere manier ervaren.

Ditzelfde geldt natuurlijk voor materie. Als voorbeeld kunnen verschillende mensen op een verschillende manier de structuur van een stof ervaren.

En tenslotte, veel mensen ervaren dat zij op een verschillende manier energie voelen. Energie is bijvoorbeeld het gevoel dat we krijgen bij stralingsenergie (kou/warmte), voortstuwingsenergie (snelheid), zwaartekrachtenergie (springen/vallen).

 

Taalvermogen

Met taal bedoelen we het vermogen om de externe gebeurtenissen te structureren en er betekenis aan te geven. Net als de andere filters helpt taal ons om structuur te geven aan de veelheid aan informatie die op ons afkomt. We kunnen betekenis geven aan de wereld omdat we het vermogen hebben taal te gebruiken. Feitelijk stuurt onze taal onze waarneming. Hoe groter het taalvermogen, hoe meer schakeringen iemand kan aanbrengen in de structurering van de buitenwereld.

Zo zal een kind dat net leert praten alle soorten auto’s weergeven met het woord ‘auto’ of iets wat daar op lijkt. Pas later leert het kind het begrip auto onder te verdelen in meerdere variëteiten als ‘vrachtauto’, ‘raceauto’, etc.

 

Waarden

Waarden zijn die dingen die je belangrijk vindt in het leven. Ze motiveren je vooraf om te doen wat je doet en achteraf evalueren ze hoe tevreden je bent met het resultaat. Ze sturen waar jij in je waarneming aandacht aan besteedt. Ze sturen ieder moment van de dag op onbewust niveau en je kunt je er bewust van worden. 
Zo zal iemand die ‘gezondheid’ in zijn waarden heeft, staan eerder bereid zijn om gezond te eten en te bewegen dan iemand die deze waarde niet heeft of minder belangrijk vindt.

Overtuigingen

Overtuigingen zijn machtige en krachtige werkingsmechanismen die onze waarneming over onszelf en de wereld ieder moment van de dag sturen en ons wereldmodel in stand houden. Overtuigingen geven zekerheid in ons leven, terwijl het tegelijkertijd onze valkuil kan zijn. Onze herinneringen en de daaraan gekoppelde overtuigingen kunnen ons namelijk ook in het hier en nu wel eens in de weg zitten. Zo zal iemand die veel herinneringen heeft van de momenten dat hij niet zo goed uit zijn woorden kwam tijdens het spreken in het openbaar zich in het hier en nu zeer waarschijnlijk niet zo gemakkelijk als eerste melden voor het doen van een toespraak.

 

Weglatingen

Je ziet enkel waar je op dat moment interesse in hebt. De rest van de info laat je onbewust weg. 
Let eens 30 seconden op al wat bruin is in je omgeving. Schrijf op wat bruin is. Sluit nu je ogen en stel jezelf de vraag wat allemaal rood is in je omgeving. Waarschijnlijk heb je niks gezien wat rood is. Dit komt omdat we ons niet op alles tegelijkertijd kunnen focussen. 
Zo kwam mijn partner eens thuis van een congres. Ik vroeg hem wat zijn vrouwelijke collega aan had en hij kon er niet op antwoorden. Hij heeft zich op dat moment enkel gefocust op de inhoud van het congres waardoor hij een hele boel info heeft weg gefilterd.
Wij zijn ons dus enkel bewust waar we onze aandacht op richten. De rest filteren we automatisch weg naar ons onderbewustzijn. Dit wegfilteren is ook ergens een bescherming om niet overspoeld te worden door al deze prikkels.

 

Ons onderbewustzijn kan slechts een beperkt aantal prikkels verwerken. Vandaar dat het ook voor ons zorgt door een aantal prikkels gewoon weg te filteren.

Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke waarneming van de wereld. Ben je niet tevreden over hoe je de wereld waarneemt, verander dan je filters. De echte werkelijkheid bestaat dus uit veel meer informatie dan we bewust waarnemen. Onze interne voorstelling kan dus onmogelijk de werkelijkheid bevatten, ‘de kaart is niet het gebied’. We nemen slechts onze kaart waar terwijl het gebied veel groter is.

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon