LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Fantasie en intuïtie lijken met elkaar te maken te hebben

February 18, 2016

Er wordt tamelijk vaak gedacht dat intuïtie een soort van fantasie is. Maar niets is minder waar, want fantasie vermogens aan elkaar gelijkstelt, werp je een enorme hindernis op. Bij fantasie creëer je echter wel je eigen wereld en voeg je wel degelijk dingen toe aan de werkelijkheid. En daarom staan intuïtie en fantasie in feite lijnrecht tegenover elkaar.

Voorbeeld: Een vrouw van middelbare leeftijd, ze komt bij mij op consult omdat ze enkele vragen heeft over een manspersoon in haar leven. Nadat ze zich op haar gemak heeft gesteld begint ze vertellen over een man op haar werk waar ze zich aangetrokken tot voelt. Zij vertelt dat ze niet zo goed weet waar ze aan toe is, maar dat ze wel eens informatie "doorkrijgt" over deze man. Ik vraag aan haar wat ze dan precies "doorkrijgt". Ze vertelt aan me dat ze details doorkrijgt omtrent zijn persoon en gevoel. Nu is haar vraag aan mij, is het waar wat ze allemaal "doorkrijgt", maar bovenal is er een toekomst weggelegd voor haar en deze man?

Om antwoord te geven op de vragen, maak ik gebruik van mijn gevoel om eventuele openingen en blokkades in haar emotionele lichaam waar te nemen. Ik merk al gauw op dat ze wel degelijk over een gave beschikt maar dat deze onvoldoende ontwikkeld is. Dit zorgt ervoor dat er weinig tot geen filtering aangebracht wordt tussen intuïtie en fantasie. Daarnaast voel ik intense emotionaliteit. Dit aspect zorgt voor vertroebeling in haar gevoel, waardoor ze de suggestieve waarnemingen. Ik vraag aan haar hoe ze het zou vinden als er geen toekomst mogelijk zou zijn tussen haar en de man. 'Dat kan toch helemaal niet, ik heb zelf gezien dat hij de ware is!' antwoordt ze.

Ik leg aan haar uit dat haar intenties naar deze manspersoon zich onbewust, via haar fantasie naar haar intuïtie, hebben doorgewerkt waardoor ze de "doorgevingen" voor werkelijkheid heeft gehouden. Het is moeilijk te verwerken voor haar, die sinds enkele maanden haar leven en denken heeft laten beheersen hierdoor. Ik geef haar een aantal adviezen mee zodat ze beter in haar eigen kracht kan staan, waardoor haar intuïtieve gave zich in volledig bewustzijn kan ontwikkelen.

De menselijke geest komt op verschillende manieren tot uitdrukking, naast bewust en onbewust, ook gericht denken en fantasiedenkend. Gericht denken baseert zich voornamelijk op het ratio, intellectuele vaardigheden die het denkproces beïnvloeden en besturen. Fantasiedenkend daarentegen maakt gebruik van beelden, intuïtie en fantasie. Vooral het laatste is van essentieel belang om te weten te komen hoe onze gevoelens en emoties bepaalde uitdrukkingen van onze psyche tot stand brengen. Aangezien intuïtie en fantasie naast elkaar bestaan, maar door denkprocessen in elkaar over kunnen lopen.

Een fantasie kan (stroom of verzameling van beelden en ideeën in de onbewuste psyche) bewust ontstaan, maar in zijn werking meestal onbewust zijn. Dit houdt in dat een fantasie onbewust kan doorwerken in de psyche waardoor deze een integraal deel wordt van het bewustzijn.

Onze intuïtie behoort tot de wetenschap van de geest. Een bewuste en onbewuste geest. Een bewuste geest is in staat zaken te onderscheiden, waarin er gebruik wordt gemaakt van de eigen zelfbeeld om evenwicht te scheppen in de vele factoren waaraan de geest onderhevig is. Een onbewuste geest daarentegen is niet of moeilijk in staat zaken van elkaar te scheiden, dit kan veelal worden veroorzaakt worden door een verstoord zelfbeeld of een traumatische of heftige gebeurtenis. De menselijke psyche kan dit verwerken in stemmingen, fantasieën en visioenen. De bewuste en onbewuste geest vermengen zich in natuurlijke toestand voortdurend met elkaar, dit is een natuurlijk proces waarin het zoeken van een evenwicht tussen het onbewuste en bewuste centraal staat.

Tenslotte, hoe meer je bewust bent van jezelf, hoe meer de laag van het onbewuste naar de achtergrond verdwijnt.

 

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon