LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Intuïtie is meestal geen kwestie van veel geleerd hebben

February 18, 2016

“Vrij stromend denken wordt ook wel omschreven als intuïtie, creativiteit, inspiratie, wijsheid, inzicht, bewustwording of gedachten die uit het niets lijken te ontstaan.”

We zien onszelf als mensen gedreven door natuurlijke behoeftes en begeleid door ons superieure intellect en hersencapaciteit. De beslissingen die we maken zijn rationeel en wanneer dit niet het geval is dan rationaliseren we ze. Het onderbuikgevoel of vermoeden wordt geconstrueerd door een mix van gevoel en intellect, we noemen het intuïtie. Intuïtie komt puur binnen via lichamelijke sensaties en emoties, de geest probeert een patroon te vinden, deze te blokken of deze sensaties te stroomlijnen. Wanneer dit gebeurd is de puurheid van intuïtie weg. Als we intuïtie binnen laten in de dagelijkse gang van zaken dan verhullen we het met rationaliteit.

In persoonlijke ontwikkeling moedigen we handelen op intuïtie aan. Degene die succesvol zijn of opvallen in de maatschappij zeggen hun intuïtie te volgen. We moeten onze intuïtie erkennen, wat we niet moeten doen is het rationaliseren. We moeten objectief observeren hoe we moeten handelen in een situatie om het gevoel te honoreren. Is het onze zelfbescherming of onze zoektocht naar succes dat ons in verleiding brengt.

De kans bestaat dat intuïtie wordt verward met Hogere Wetenschap, het is niet hetzelfde. Hogere Wetenschap komt van een onderdeel van jezelf dat niet gelimiteerd wordt door fysieke sensaties, het is meer dan we kunnen bevatten met menselijk intellect. Intuïtie is een signaal dat ons waarschuwt voor eventuele gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen positief of negatief zijn. Het bevat niet de wijsheid om te oordelen in combinatie met het intellect. Als intuïtie geactiveerd wordt, probeer dan niet te rationaliseren, accepteer het en analyseer het.

Vaak wordt gedacht dat intelligentie en intuïtie lijnrecht tegenover elkaar staat. Intelligentie is niet hetzelfde als intellect, al lijkt dit aan de oppervlakte wel zo te zijn. Intelligentie staat in feite veel dichter bij intuïtie dan intellect. Veel mensen denken dat ze zo veel gestudeerd hebben intelligent zijn. Ze vertrouwen meer op diploma’s en certificaten, zonder bij zichzelf te rade te gaan en hun natuurlijke intelligentie aan te boren om tot een goede oplossing te komen. Ik ken heel wat mensen met een zeer hoog diploma die op bepaalde vlakken niet echt slim zijn. Ik vind her per definitie niet intelligent om intelligentie af te meten op het wel of niet hebben van een diploma. Ging onlangs ook bij een nieuwe huisarts, ze had zeer goed haar cursussen geblokt, maar was absoluut niet sterk in de omgang, had weinig inlevingsvermogen en zoveel andere zaken niet die een goede cafébaas dan wel heeft. Soms ontmoet ik mensen die zeer intelligent zijn maar omwille van een of andere reden hun middelbaar niet afmaakten. Omdat een schoolsysteem niet aan hen is besteed, maar ze compenseren dat ruimschoots op andere gebieden en soms denk je: wow dat is een slimme mens. Het is jammer dat hoogopgeleiden erop neer zouden kijken. Waarmee ik gewoon wil zeggen: het is niet omdat iemand zo'n diploma behaalt dat ze per definitie slim zijn en omgekeerd.

Maar wat is het verschil tussen intelligentie en intuïtie? Deze vraag houdt een uitdaging in en geeft ons de gelegenheid stil te staan bij enkele belemmeringen die de groei van onze beschaving in de weg staan. Het noodzaakt ons bijvoorbeeld ernstig na te denken over de vele beginselen van de samenstelling van de mens, een heel ingewikkeld wezen, met hogere en lagere elementen, die er beide op uit zijn de overhand te krijgen.

Bijvoorbeeld we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we met een probleem zaten waaraan we voortdurend met ons hoofd werkten tot we er moe van werden en nog steeds het antwoord niet hadden gevonden. Toen we er ten slotte genoeg van hadden, de zaak lieten rusten en iets anders gingen doen, kwam het antwoord plotseling bij ons op. We dachten er niet meer aan, we zetten ons verstand niet meer aan het werk en zo kregen ons hart en onze intuïtie de kans te spreken – in de stilte. Dat is intuïtie, de ware stem van de stilte - een stem die niet spreekt en niet kan worden gehoord. Dat is jouw innerlijke stem jouw intuïtie.

De intuïtie is slechts een van beschikbare middelen tot het verwerven van intelligentie, als we over intelligentie spreken in de hoogste betekenis die we ons kunnen voorstellen, omdat intelligentie niet allen intuïtie of het gebruik van de spirituele wil omvat, maar ook het vermogen van de Goddelijke vonk in ons, zowel als de menselijke eigenschappen in ons, de dierlijke eigenschappen en alle andere kwaliteiten.

Heel belangrijk dat onze ziel aan ons een signaal geeft als we een onjuiste keuze maken. De ziel zorgt voor onrust in ons lichaam als we onjuiste beslissingen nemen. Onrust is het signaal dat we op moeten letten en dat we vooral niet moeten gaan redeneren vanuit onze gedachten. Dan is het belangrijk dat onze gedachten even stil zijn en dat we de onrustgevoelens serieus gaan nemen. Bij het maken van keuzes is de enige juiste keuze die waarbij we geen onrust voelen, maar eerder een gevoel van ontspanning. Maar vaak redeneren we onze onrust weg, omdat we liever via ons intellect keuzes maken. Dat hebben we immers ook in ons leven geleerd. Binnen onze opvoeding en op de scholen is geen ruimte voor zoiets essentieels als intuïtie. Toch zou ons leven veel soepeler kunnen verlopen als we leren verstaan wat onze intuïtie ons ingeeft.

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon