LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Hoe kan jij aura voelen, horen, zien of weten?

February 23, 2016

De aura is een gekleurd etherisch energieveld dat ieder levend wezen omhult. Het is de levenskracht. In dit energieveld bevinden zich zeven hoofdcentra: de chakra's. De kleur en de vorm en grootte van het aura, verandert constant en vertelt iets over de lichamelijke en geestelijke toestand van een persoon. Iedere persoon heeft een unieke aura. Dit energieveld is opgebouwd uit trillingen van fijnestoffelijke, subtiele krachten, waar je aan de kleuren kunt zien hoe her er voor staat met die persoon op alle fronten, lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Mensen die zich erin trainen of hier van nature gevoelig voor zijn kunnen deze aura's waarnemen. Een aura ziet eruit als een licht of kring rond iemands hoofd of lichaam.
Sommigen beschrijven de aura als een ei-vorm, een soort lichtring rond het lichaam. Anderen hebben het over een warme gloed die straalt rond het lichaam en bestaat uit alle kleuren van het spectrum.
De aura van een gezond mens heeft een vorm van een ellips, die zich wel tot een aantal meters buiten het lichaam kan uitstreken. Als je aura gezond is en dus het aurakrachtveld vitaal, zal de energie om dingen te doen of te ondernemen groot zijn. Door een verzwakte aura ontstaan vermoeidheid en verminderde weerstand, waardoor je gemakkelijk te beïnvloeden bent en ziek kunt worden. Als je weet wat de kleur en vorm van de aura betekent, kan je hieraan aspecten zien van het karakter, de lichamelijke conditie, de emotionele fase, het verleden en zelfs de geschiedenis uit vorige levens. Je kunt op verschillende manieren leren hoe je de kleuren van de aura kunt zien, voelen, horen of weten. Je kunt leren wat is de betekenis is van wat je ziet, hoe je de kracht van een aura kan meteen en waar nodig, hoe de aura op te laden. 


Vraag hoe kan je leren aura's te zien:
- door de gevoeligheid van de ogen te vergroten
- door langer, geconcentreerd te leren kijken
- door te leren kijken met het gebied aan de buitenkant van de ogen, omdat het     centrale gedeelte waar men normaal mee kijkt beschadigd is door kunstmatig licht (tv,computer, felle lichten, enz. )
- communicatie tussen linker- en rechter hersenhelft verbeteren.


Als je begint met het leren zien van aura's is het beste als je de omstandigheden zo optimaal mogelijk maakt. Plaats een persoon voor een witte of lichte achtergrond. Een gekleurde achtergrond zal de kleur van het aura veranderen.
- kies een goede plaats om naar te kijken. Het midden van het voorhoofd bijvoorbeeld. Dit is de plaats van het "derde oog".
- kijk geconcentreerd naar deze plek voor 30 - 60 seconden.
- na 30 seconden richt je aandacht op je buitenste gezichtsvermogen, je ogen blijven gericht op het derde oog. Concentratie is belangrijk. Verzet je tegen de verleiding om in de rondte te gaan kijken.
- als het goed is zal je zien dat de achtergrond het dichtste bij de persoon lichter is en een andere kleur heeft dan verder buiten de persoon.
- hoe langer en geconcentreerder je kijkt des te duidelijker het zal worden.


Mensen die zich erin trainen of hier van nature gevoelig voor zijn kunnen deze aura's waarnemen. Als het je lukt aura's te zien kun je verschillende vormen en kleuren zien op verschillende plaatsen rond het lichaam. De plek en kleur hebben ieder hun eigen betekenis.
Sommige mensen kunnen spontaan aura's en chakra's waarnemen. Anderen hebben enige oefening nodig in het ontwikkelen van die vaardigheid. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen 'aura's lezen'. Bij aura lezen gaat het erom dat je de waargenomen kleuren ook kunt begrijpen en interpreteren. Op zo'n manier dat je voor degene van wie je de aura leest een psychologisch beeld kunt schetsen waarin hij/zij zich herkent en waaruit positieve handreikingen volgen voor het dagelijks leven. Een aura lezen beschikt naast helderziende vermogens ook over kwaliteiten als begrip, mededogen en inzicht in menselijke drijfveren.
Aangezien het energieveld van elk mens uniek is, kan het niet door middel van algemene regels of kleurschema's geïnterpreteerd worden. In aura lezingen kun je aan de kleuren die je waarneemt niet zomaar een vaste betekenis toekennen. De betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen per context. Het is de taak van een auralezer om intuïtief aan te voelen wat de psychische lading is van een bepaalde kleur binnen het geheel van iemands aura. De kunst van aura's lezen is dus niet alleen om kleuren waar te nemen, maar ook om de betekenis ervan intuïtief te doorgronden en te benoemen in een taal die verhelderend en bemoedigend is voor de ander. Aura healing gebeuren vaak op dit energetisch (hogere) niveau en het effect daarvan zie daarom pas een tijdje later terug in het fysieke lichaam. 

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon