LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Is de werking van onze zintuigen puur natuurlijk?

March 3, 2016

We nemen de buitenwereld waar met behulp van onze zintuigen. Ieder zintuig heeft zo zijn eigen functie en werking. Waarschijnlijk heeft elk individu buiten de vijf normale zintuigen ( zien, horen, proeven, ruiken en voelen) nog een extra zintuig, zesde zintuig. Misschien is niet iedereen zich hiervan bewust, maar zullen later bij meer ontvankelijkheid wel tot de ontdekking komen. Sommige mensen zijn er vast van overtuigd dat zij een zesde zintuig hebben, anderen willen hierover gewoonweg niets weten, omdat ze er niet in geloven en staan er sceptisch tegenover. 

Als mens worden we gevormd in de eerste vijf levensjaren. We ontdekken onze ouders en onze omgeving. We nemen normen en waarden over van onze ouders, onze leraren en leeftijdgenootjes. We leren ‘hoe het moet’ en ‘hoe het hoort’, we worden geprogrammeerd. Ergens ontstaat het idee dat we niet goed zijn zoals we zijn en raken steeds verder van ons Zelf verwijderd. Ons Zelf loopt schade op en trekt zich terug. We leren na te denken en te luisteren naar het stemmetje in ons hoofd als we iets moeten beslissen. Zo ontstaan patronen, karrensporen in ons handelen, omdat we het zo gewend zijn, omdat het veilig is.

Wat zou het mooi zijn als wij mensen in staat zouden zijn altijd vanuit ons hart te leven, ons te realiseren dat hoe we ons voelen voortkomt uit ons denken, ons hoofd. Dat ons hoofd een computer is met een harde schijf, waar heel veel aangeleerd automatisch gedrag is opgeslagen. Dat het mogelijk is waar gewenst stukjes van die harde schijf te deleten. Door te gaan voelen en te luisteren naar ons hart, naar onze intuïtie, naar onze zintuigen. Dan kunnen die stukjes worden vervangen door nieuw gedrag, gedrag dat beter past bij wie we zijn, onszelf. Hoe meer je durft te vertrouwen op wat je intuïtie jou vertelt, hoe meer je verbonden bent met je ziel en hoe gelukkiger je in het leven staat. Vertrouwen op je intuïtie betekent ook leren vertrouwen op je zintuigen. Ontwikkel je uiterlijke zintuigen (ogen, oren, neus, tast, mond), maak ze gevoeliger zodat ook je innerlijke zintuigen zich kunnen gaan ontwikkelen.

We zoeken de oorzaak van hoe we ons voelen buiten ons zelf, ons onbewust dat situaties en mensen op ons pad ons spiegelen, ons de gelegenheid geven naar binnen te gaan en te voelen wat er bij ons uit balans is. Want als je leert in je hart te kijken, je hart te voelen, voel je je eigen kracht. Voel je dat je een goed mens bent. Voel je wat je wilt, wat je doel is in dit leven. Je hart zal je leren van jezelf te houden zoals je bent, van anderen te houden zoals ze zijn. Je hart zal je milder maken in oordelen over jezelf en anderen. Het antwoord op vragen ligt in je hart. Luisteren naar je hart zal je leren wie je bent, zal je vullen met zelfvertrouwen, met liefde voor je Zelf en het wonder dat leven heet. Luisteren naar je hart brengt innerlijke rust. Het zal je ruimte geven te handelen vanuit je hart en oude denkwijzen en aangeleerde patronen om te buigen.

Goed naar mijn gevoel luisteren heeft me altijd geholpen om de juiste keuzes te maken. Soms was dit heel zwaar omdat mijn verstand vocht met mijn gevoel en toch iets door wilde zetten. Over het algemeen is je eigen innerlijke gevoel zeer betrouwbaar. Nu ik niet meer aan mezelf twijfel, vertrouw ik er volledig op. Als mijn gevoel zegt dat ik iemand niet vertrouw, ondanks dat diegene vriendelijk en aardig overkomt, klopt mijn gevoel altijd. Vroeg of laat komt de onbetrouwbaarheid van deze persoon naar boven. Andersom heb ik het ook. Ik ken een aantal mensen die moeilijk in de omgang zijn en velen hebben een hekel aan deze mensen, maar merk toch dat het personen met een goed karakter zijn. Alleen door hun humeurige gedrag maken ze omgang met hun erg moeilijk.

Meer durven te luisteren naar het eigen gevoel kan vooruitgang betekenen, maar herstel van zelfvertrouwen zal meer invloed hebben. Het is meestal niet een kwestie van dat het innerlijke gevoel er niet is, maar dat men er niet op durft te vertrouwen.

Luisteren naar je gevoel en laat je zintuigen leiden naar je intuïtie!

 

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon