LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Vanuit Zen gezien, liggen onschuld en intuïtie dichtbij elkaar

April 22, 2016

Op het moment van je geboorte ben je het dichtst bij je oorspronkelijke zelf. Als het ware ben je bij je kern van wie je in wezen bent met al je kwaliteiten en bijzondere talenten. Je denk vermogen is nog niet ontwikkelt. Je maakt gebruik van je intuïtie, je oorspronkelijk innerlijk weten. Dan stap je het leven in en word je gevormd door je opvoeding en de plek waar je opgroeit. Iedereen creëert een overlevingspatroon om zo veilig mogelijk te zijn en de erkenning van je ouders te krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat je je diepste dromen en verlangens, dat wat zo bij jou past en je levenskracht en vreugde geeft, in een laatje gestopt wordt.

Als kind hadden we de beschikking over onze intuïtie, maar we waren ons daar toen niet bewust van. Nu we een zekere mate van bewustzijn hebben ontwikkeld, is onze intuïtie verborgen onder een scala van maskers en filters. We moeten namelijk de onschuld en de levendigheid van het kind terug krijgen.  Door bewustzijn krijgt de kwaliteit onschuld een heel ander karakter. Je onschuld was aanwezig toen je nog kind was, maar die is verdwenen, onder het stof geraakt. Je hebt veel dingen aangeleerd, waardoor je eerder slim en berekenend geworden bent dan onschuldig. Die onschuld kun je echter weer terugvinden door je wezen te ontdekken. Je kunt je bewust worden van je onschuld op de leeftijd waarop je nu bent.

“Er is een wijsheid die verder gaat dan ons denken.”

Door terug te keren naar onze eigen kern en door weer voeling te krijgen met de intelligentie van ons hart kunnen we kwaliteit aan ons leven toevoegen, en kunnen we het onszelf vooral ook veel makkelijker maken om de juiste weg in het leven te volgen.

Je oude patronen loslaten en je herinneren van je intuïtie. We kunnen dit een hele tijd volhouden en deze patronen zijn soms de beste keuzes die je als kind hebt kunnen maken. Echter wanneer je volwassen bent, heb je het oude overlevingspatroon niet meer nodig en kan het je belemmeren. Dit kan gevoelens van verdriet, woede, onvrede, onmacht en frustratie geven. Psychische en lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn. Mogelijk denk je dat je geen keuze hebt, het is nu eenmaal zo. Zo blijf je geleefd worden door je oude patronen en dat voelt onvrij.

De enige onvoorwaardelijke en zuivere verbinding welke je met geliefden anderen kan maken, is de verbinding vanuit je hart.

Om verbinding te voelen moet je eerst contact hebben met jezelf, met jouw eigen wezen. Wie ben je, wat vind je leuk en waar ga je van stralen. Verbinding gaat ook om contact voelen met je lichaam, voel jij je thuis in je eigen lichaam. Voel jij je armen, benen, voeten, voel jij nu hoe je voeten contact maken met de grond, mag ieder onderdeel van je lichaam er zijn. Voel je ook verbinding met de ruimte om je lichaam. De aarde, de natuur, de lucht, de ruimte om je heen.

Om verbinding te voelen is het nodig dat je verstand de controle loslaat en jij je gevoel en intuïtie serieus neemt. Dus uit je hoofd, en meer in je lichaam. En voelen wat er nu is. Echt verbinding voelen kan alleen als je allebei in het Nu bent, wanneer je deelt wat er nu is, wat je nu ziet, hoort en voelt (niet gisteren of morgen) en vooral wanneer je de ander in de ogen kijkt.

Door veel innerlijk werk en bewustwordingsprocessen heb ik geleerd dat de verbinding die ik met mijzelf heb, de belangrijkste is die er is. Maar ook geleerd dat door diep bij mezelf te voelen en te ervaren hoe belangrijk eigenwaarde, zelfvertrouwen en liefde is, mijn verbinding met mijn omgeving op een ander (dieper) niveau geleefd en ervaren mag worden.

Net als veel mensen om mij heen, ben ik me bewust van alle ellende die er zich afspeelt op het ogenblik. Met compassie kan ik hier nu naar kijken, in plaats van met afgrijzen, zoals ik een paar jaar geleden deed. Ik ben me er nu van bewust dat wanneer ik met liefde naar alle gebeurtenissen kijk en liefde hiernaartoe stuur, dit een grotere invloed heeft op een positieve uitkomst, dan wanneer ik mijn afschuw hierover uitspreek.

De allereerste stap die je moet nemen om je open te stellen voor je intuïtie is door in harmonie te komen met jezelf, met je omgeving en de verbondenheid te gaan voelen met het heelal.

Wanneer je je intuïtie (helder zien, voelen, weten, ruiken of proeven) ontwikkelt en je inzicht krijgt in je overlevingspatronen en capaciteiten ontstaat de vrijheid om bewust te kiezen wie je wilt zijn, hoe je je wilt voelen en wat je naar de wereld wilt uitdragen. Je herinnert je je diepste verlangens en dromen. Je bent thuisgekomen bij jezelf!

 

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon