LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Ik ben een ieder dankbaar

April 23, 2016

Ik ben een ieder dankbaar, die hard en grof met mij is omgegaan.
Zij hebben mij geleerd, zachtaardig en gevoelig te worden.
Ik ben een ieder dankbaar die mij onderkend en geringschattend behandeld hebben.
Zij  hebben mij geleerd, voor mezelf op te komen.
Ik ben een ieder dankbaar die mij ongerecht behandeld hebben.
Zij hebben mij geleerd gerecht te zijn.
Ik ben een ieder dankbaar die mij nooit toonden dat zij van mij hielden.
Zij hebben mij bewust gemaakt hoe belangrijk dat is.
Ik ben een ieder dankbaar die jaloers op mij waren, mij bevochten en gekwetst hebben.
Zij hebben mij geleerd zelfkritiek uit te oefenen en bedachtzaam te worden.
Ik ben een ieder dankbaar die geen aandacht aan mij besteed hebben.
Zij hebben mij geleerd, zonder oordeel op een ieder toe te stappen.
Ik ben een ieder dankbaar die mijn hulpeloosheid niet wilden zien.
Zij hebben mij geleerd om hulp en steun te vragen.
Ik ben een ieder dankbaar die zich van mij afgekeerd hebben.
Zij hebben mij geleerd wat ware en echte vriendschap betekent.
Ik ben een ieder dankbaar die mij beteugeld en de kop ingedrukt hebben.
Zij hebben mij geleerd, mijzelf te verdedigen.
Ik ben een ieder dankbaar die mij verdriet, leed en pijn berokkent en aangedaan hebben.
Zij hebben mij de polariteit van het leed laten erkennen.
Ik ben een ieder dankbaar die een deel daar aan gehad hebben, om mijn leven zin en inhoud te mogen geven.
Ik ben een ieder dankbaar, daardoor en zodoende mocht ik zoveel leren, wat belangrijk voor mij is en lijkt, om het aan een ieder door te mogen geven.

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon