LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Chakra’s

April 27, 2016

Onze 7 hoofdchakra’s zijn in feite grote energiewielen, door alle lagen van de aura heen. De chakra’s voorzien ons lichaam van levensenergie. Ze houden verband met onze gevoelens en emoties en onze wil. Chakra’s lijken op bloemkelken. Ze bewegen zich in cirkels. De draairichting van de chakra’s is bij vrouwen (linksom) tegengesteld aan de draairichting van de chakra’s bij mannen (rechtsom). 

Elke chakra staat in feite voor een grondrecht. Een recht dat we vanaf onze geboorte zouden moeten hebben. Helaas gaat het leven niet altijd over rozen en worden deze grondrechten door omstandigheden regelmatig geschonden. Om een chakra te helen (weer in evenwicht te laten komen) is het belangrijk dat we het bijbehorende grondrecht weer opeisen.

Hieronder in een notedop de specifieke kenmerken van elk van de 7 hoofdchakra’s.

 

Basischakra - “Ik ben in overvloed ondergedompeld”- IK HEB

Het centrum ligt tussen je stuitje en de voorkant van het bekken. Dit chakra kan gezien worden als fundering. Heeft te maken met zorg voor het lichaam, gezondheid, overleven, aarding, vertrouwen, het gevoel van veiligheid. Het recht om er te mogen zijn. Kunnen we een waar thuis creëren. Ook zekerheden zoals bv. financien horen in dit chakra. O.a. mishandeling of verlating kunnen dit chakra verstoren.

 

Buikchakra - “Ik beweeg gemakkelijk en moeiteloos”- IK VOEL

Het centrum ligt net onder de navel. Vanuit hier komen we in de wereld van beweging en verandering. Heeft te maken met passie, emoties, gevoelens, behoeften en verlangen, dualiteit, het vermogen tot herscheppen. Maar ook seksuele energie en lust liggen in dit chakra opgeslagen. O.a. misbruik, emotioneel geweld en manipulatie kunnen dit chakra verstoren.

 

Zonnevlecht - “Ik kan alles wat ik wil”- IK KAN

Het centrum ligt net boven de navel/maagregio. In dit chakra gaat over zelfbesturing. Onze energie, activiteit, autonomie, ego, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel, macht, gevoel van eigenwaarde, worden vanuit dit chakra gestuurd. Het zegt iets over de kracht die we hebben om ons leven zelf te bepalen. Dit chakra brengt de energie van onder- en bovenliggende chakra’s ten uitvoer. Onderdrukken van de wil, schaamtegevoel, te vroeg teveel verantwoordelijkheid moeten dragen, kunnen dit chakra verstoren.

 

Hartchakra - “Er bestaat een oneindige voorraad liefde”- IK BEMIN

Het centrum ligt ongeveer op het borstbeen, op harthoogte. We belanden in de wereld van het mogen zijn. Liefde voor jezelf en anderen, relaties, empathie, intimiteit, vermogen tot geven en ontvangen, het je open kunnen stellen, liggen in de energie van dit chakra opgeslagen. Afwijzing, verlies, niet erkend verdriet, kunnen dit chakra verstoren.

 

Keelchakra - “Ik uit me met heldere bedoelingen”- IK SPREEK

Het centrum ligt t.h.v. de keel / het kuiltje naar de borst. Dit is het chakra   van het geluid: de communicatie met de buitenwereld en creativiteit. Je eigen stem laten horen, luisteren, ritme, de creativiteit van het scheppen, liggen in de energie van dit chakra opgeslagen. Verbaal geweld, leugens, geheimen en voortdurende kritiek, kunnen dit chakra verstoren.

 

Voorhoofdchakra - “Ik sta open voor de wijsheid van binnen”- IK ZIE

Het centrum ligt op het voorhoofd , zo tussen de wenkbrauwen. Niet voor niets wordt dit chakra ook wel het derde oog of het zesde zintuig genoemd. Dit chakra bevat de energie van intuïtie, intelligentie, verbeelding, inzicht, dromen, het vermogen tot zelfreflectie. Een angstaanjagende omgeving, hetgeen je verteld wordt klopt niet met hetgeen je zelf ziet en ervaart, kunnen dit chakra verstoren.

 

Kruinchakra - “Ik sta open voor nieuwe ideeën”- IK WEET

Het centrum ligt net boven de kruin. Hier belanden we in de wereld van ons bewustzijn. Dit chakra omvat onze overtuigingen, goddelijkheid, religie, eenheid, vermogen tot transformeren, (zelf)kennis, verbinding met de kosmos. Achterhouden van informatie of krijgen van verkeerde informatie, gedwongen religie, blinde gehoorzaamheid, kunnen dit chakra verstoren.

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon