LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Het filteren van informatie gebeurt in hoofdzaak onbewust

June 19, 2016

Een externe gebeurtenis wordt door onze zintuigen waar genomen. Elke seconde staan we bloot aan enorm veel informatieprikkels, zoals beelden, geluiden, kleuren die we zintuiglijk opnemen. We ruiken, proeven, zien, horen en voelen. Ons zintuiglijk systeem is echter niet in staat om al deze zintuiglijke prikkels bewust waar te nemen. Als we deze chaos aan informatie bewust zouden moeten waarnemen raken we gemakkelijk overweldigd. Daarom filteren we deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Wij nemen selectief dingen waar. Het filteren van informatie gebeurt in hoofdzaak onbewust. We doen dit feitelijk op drie manieren:

1. Weglaten van bepaalde informatie. Zonder het weglaten van informatie voelen wij ons overladen met indrukken die wij bewust niet kunnen verwerken.

2. Vervormen van informatie. Vervorming treedt op wanneer wij onze huidige ervaring baseren op een verkeerde representatie van zintuiglijk indrukken. Je schrikt ergens van, maar als je beter kijkt zie je dat er niets aan de hand was. In eerste instantie was de informatie vervormd en de 'schrik' was het resultaat.

3. Generaliseren van informatie. Op basis van enkele gebeurtenissen trekken wij globale conclusies die wij vervolgens voor waar aannemen. In het beste geval is generalisatie een van de methoden waarop wij mensen leren. In het slechtste geval bepaalt één enkele gebeurtenis de ervaring voor een heel leven.

Een voorbeeld: Zo zal iemand die als klein kind ooit eens door een hond gebeten is anders reageren op het zien van een hond dan iemand die alleen maar positieve ervaringen met honden heeft. Degene die ooit is gebeten maakt van deze gebeurtenis een interne voorstelling in zijn geest. Deze interne voorstelling of gedachten (patroon) beïnvloedt onze stemming en ons gedrag. Afhankelijk van de indrukken en wat wij daarmee hebben gedaan, iemands persoonlijkheid, kan een bepaald functioneel of minder functioneel gedrag ontstaan dat voor ons werkt of nog niet werkt.

Wij kunnen per seconde slechts 5 – 9 eenheden aan informatie bewust te verwerken. Dit betekent dat wij heel veel info wegfilteren en dat iedereen van eenzelfde prikkel iets anders kan waarnemen. Voordat de interne voorstelling tot stand komt wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons begrip van tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes. Al deze filters spelen een belangrijke rol in wat een externe gebeurtenis met ons doet. Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke waarneming van de wereld. Ben je niet tevreden over hoe je de wereld waarneemt, verander dan je filters. De echte werkelijkheid bestaat dus uit veel meer informatie dan we bewust waarnemen.

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon