LAATSTE ITEMS

Oefening: Je steviger voelen

10/08/2017

1/10
Please reload

AANBEVOLEN ITEMS

Graancirkels – Het Goddelijke plan van universum

Graancirkels vormen een van de fascinerendste en meest zinsbegoochelende fenomenen die we kennen. Vanaf mijn eerste kennismaking met graancirkels werd ik diep door het fenomeen geraakt. Vanaf dat allereerste moment ze raken mij op elk denkbaar niveau - bewust, onbewust en superbewust.

Alles gebeurt in 2015, mijn vriendin heeft me uitgenodigd naar 7e formatie 2015 van graancirkel in Hoeven die wordt ontdekt door Robbert van den Broeke  (www.robbertvandenbroeke.nl). Pas veel later besefte ik waarom mijn leven zo diep geraakt met graancirkels. Stukje bij beetje realiseerde ik mij dat het fenomeen graancirkels het perfecte voorbeeld is van een mysterie dat ieder aspect weerspiegelt van diegene die het bestudeert.

Dit blijkt onder andere uit mijn initiële verbijstering over graancirkels. De vele vragen die ik had. Hoe ontstaan graancirkels? Wie of wat maakt ze? Waarom zijn ze er? Wat is hun boodschap?

 

Wat zijn graancirkels?

Graancirkels zijn ingewikkelde patronen in graanvelden of andere gewassen die spontaan lijken te ontstaan en die volgens sommige mensen een boodschap bevatten.

Graancirkels zijn geometrische, niet-geometrische, of (ogenschijnlijke) willekeurige figuren in gewassen of vegetatie. Ze komen voor in de vorm van één simpele cirkel tot meerdere cirkels, tot zelfs zeer uitgebreide en complexe figuren. De afmeting van een graancirkel kan bij simpele cirkels slechts een enkele meter bedragen. Maar de zeer uitgebreide en complexe figuren kunnen meerdere voetbalvelden groot zijn. In talloze formaten hiertussen in en in talloze geometrische vormen, patronen en figuren komen graancirkels voor.

Graancirkels komen niet alleen in tarwe (graan) voor, ook in andere gewassen zoals gerst, koolzaad, maïs, en andere, zijn ze gedocumenteerd. Ook in andere vegetatie komen graancirkels voor. Zo zijn er graancirkels gevonden in gras, heide, zand, sneeuw en ijs.

Graancirkels verschijnen al eeuwenlang in onze gewassen.

Het verschijnsel is dus niet iets van de laatste jaren.

Al in de Middeleeuwen werd schriftelijk melding gemaakt van vreemde geometrische patronen in de velden, sommige zagen er het werk van de duivel in, andere schreven ze toe aan elfen of andersoortige aardgeesten.

In de loop van de eeuwen zijn de patronen steeds gecompliceerder geworden.

En zeker de laatste jaren is deze ontwikkeling (de evolutie in uitingsvorm) versneld doorgezet.

Waren het in eerste instantie letterlijk cirkels, in de loop der tijd kwamen daar andere vormen bij: ringen, paden, satellietcirkeltjes, zelfs letterachtige kronkels werden aan de basisvorm van de cirkel toegevoegd.

Inmiddels, bij de overgang van het tweede naar het derde millennium, vertonen de graanformaties (van cirkels is nauwelijks nog sprake) een dusdanige complexiteit en raffinement, dat het voor het gros van de bevolking duidelijk is geworden dat achter dit fenomeen een intelligentie schuilt.

Lange tijd bestond bij velen de overtuiging dat het fenomeen niet meer dan natuurlijke uitingsvorm was van kleine lokale wervelwinden.

De moderne geschiedenis van de graancirkels begint echter in de jaren zeventig met de ontdekking van enkele kleine en simpele cirkeltjes. Zij kwamen vooral voor in tarwe- en korenvelden. Maar omdat ze zo klein waren, werd er weinig of geen aandacht aan besteed. Later werden de figuren groter en ingewikkelder. Men begon met kleine onderzoeken naar het ontstaan van deze cirkels. Maar al gauw zat het onderzoek vast. Aanvankelijk dacht men dat de graancirkels door mensen gemaakt werden, maar men vond geen voetsporen en begreep niet hoe iemand zo nauwkeurig kon werken. Dit was voor verschillende ufologen het bewijs dat er buitenaardse wezens met ons willen communiceren via geometrische vormen.

Ondertussen begon men in steeds meer en meer landen graancirkels te ontdekken, de meeste in Engeland en Nederland. Deze landen staan dan ook op de eerste en tweede plaats op de lijst van landen waar graancirkels het meest voorkomen. Vanaf toen begon het fenomeen uit te groeien tot een echte hype. Dit kwam door de opkomst van de media in de jaren negentig. En er werden steeds meer en gekkere graancirkels gevonden. Dr. Hasselhoff, lid van het Centre for Crop Circle Studies (CCCS) uit Nederland, heeft 40 graancirkels onderzocht, waarvan er volgens hem maar 2 nep zijn.

Vandaag de dag hoeft men slechts naar luchtopnamen te kijken om in te zien dat hier meer aan de hand is.

Momenteel zijn er wereldwijd al meer dan 10.000 oogstcirkels gevonden, in meer dan 70 landen. We kunnen dus met recht spreken van een fenomeen.

 

Waarom zijn ze er?

Graancirkels zijn een manier om de mensen te laten zien dat er ook leven is buiten de aarde.

De graancirkels nodigen jullie uit om verder te reizen dan het bekende, en om grote gebieden van de microkosmos en de macrokosmos te gaan onderzoeken.

De graancirkels zijn formules voor ascensie en het ontwaken van de Hemel op Aarde. Het zijn holografische projecties, en uitzendingen van licht- en geluids-frequenties die in de energetica van de aarde worden uitgezonden op belangrijke punten in het aarderaster en op leylijnen, om bewustzijn te versnellen en de aarde te helpen bij de transformatie die nodig is voor de wisseling van tijdperk. Al deze graancirkels bevatten formules om de energiebalans van de wereld in evenwicht te brengen, planetaire levenssystemen staande te houden en bewustzijn te transformeren. Deze sterke formules die zich in elke cirkel bevinden, en de effecten ervan, worden overgebracht middels rasterlijnen die zich over de hele wereldbol uitstrekken. Elke graancirkel werd geprojecteerd op het oppervlak van de planeet op belangrijke triggerpunten van het levende lichaam van Moeder Gaia …..

De graancirkels hebben invloed op mensen, planten- en dierenleven, water, lucht, culturele en maatschappelijke verhoudingen, en op Moeder Aarde. Sommige formaties helpen de Aarde in de huidige tijd van de grote ontwikkelingen die hun oorsprong in de kosmos vinden. Andere zijn gericht op het oplossen van wereldwijde problemen, dikwijls van een zodanige aard dat het leven op deze planeet ernstig in gevaar gebracht is.

Samen richten ze zich op een indrukwekkende reeks van de meest ernstige wereldwijde problemen. Problemen die voor het grootste deel door mensen veroorzaakt zijn, en die dikwijls van een zodanige aard zijn dat het leven zelf op deze planeet ernstig in gevaar gebracht is.

Graancirkels worden door sommige onderzoekers gezien als een directe waarschuwing van de aarde dat de mensheid moet stoppen met vervuiling, ontbossing en vernietiging. Een theorie is dat dit een doelbewust bericht van aardwezens is. Het kan echter zijn dat de energiestromen binnenin de aarde, spiritueel maar ook fysiek, mystieke geometrische patronen en oude magische symbolen maken, afbeeldingen die eerst werden gebaseerd op natuurlijk waarneembare patronen van millennia geleden.

Alle graancirkels deel zijn van een groter plan, ondanks de toestand van transformatie van de aarde en alles wat zich erop bevindt, ondanks de geweldige veranderingen en rampen die er plaatsvinden, hebben wij het volste vertrouwen dat de aarde niet afstevent op vernietiging, maar dat wij allemaal kunnen bijdragen aan positieve veranderingen. Wij hebben het vertrouwen dat de aarde een toekomst heeft, een ongelofelijk mooie toekomst. Iedereen wie de graancirkels bezoekt, zal helpen bij het evolutionaire proces van de collectieve geest en het collectieve hart. 

De graancirkels bevatten grote kennis. Ze stimuleren tevens de bereidheid in de mens, om open te staan voor de manieren waarop Goddelijke Energie hen naar genezing kan leiden. Er zijn vele verschillende wezens van verschillende plaatsen, die informatie via de graancirkels brengen. Sommigen willen de mens graag helpen om te evolueren en het zenuwcentrum van de hersenen stimuleren wat dit proces vooruit zal helpen; de graancirkels hebben het vermogen om dit te doen.

De formaties worden door diverse soorten levensvormen gemaakt. Sommige wezens hebben geen fysiek lichaam, sommigen hebben fysieke vormen en anderen zijn weer menselijk net zoals jullie.

Ze zouden graag nieuwe verbindingen willen creëren met de menselijke geest en planten nieuw zaad over zichzelf wat tot bloei zal komen op een andere tijd. Ze bereiden de mensen voor op een contact met hen, wat de komende jaren zal gaan gebeuren. De graancirkels van de afgelopen tijd hebben de fundering gelegd voor communicatie met andere dimensies van bestaan.

De graancirkels helpen de mensen bewust te maken en hen helpen vanuit een diepe verbinding met God vinden en de weg van liefde van God.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.

(Handelingen 2:17-19)

De kosmische levensboom, die boom van overvloed waarvan de mensheid wortel en stam is.

Kijk ernaar als het fysieke lichaam van Moeder Gaia en onthoudt dat je oorsprong als Godzaden weergeven wordt in de fysieke takken van de boom. 

Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van je zelf dat je alle aspecten en mysteries die deze doorgevingen bevatten zult begrijpen. Ervaar hen, straal hen uit, tril mee en neem hen in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.

Ik zou allen aan wil moedigen, die betrokken zijn bij het proces om de graancirkels onder de aandacht van het publiek te brengen, om ze zoveel mogelijk met iedereen te delen.

De graancirkel is een belangrijk gereedschap voor genezing, iets wat deze planeet zo erg nodig heeft. Hoe meer mensen ze zien, hoe sneller deze wereld zal transformeren. Ze hebben een krachtige bedoeling: ze brengen grondige vrede en genezing. Ze zijn hier om het pad naar het Goddelijke te verbreden. Ze zijn gekomen om te helen, ze zijn gekomen voor liefde en vrede, ze zijn gekomen voor geluk en licht, ze zijn gekomen …. om te zeggen: SAMEN ZIJN WIJ STERK - SAMEN WIJ KUNNEN MEER.

 

Geniet ervan.

 

Ik wens iedereen veel ispiratie en liefde toe.

 

Van hart tot hart,

 

Ol'ga

 

 

Please reload

Please reload

ARCHIEF

01/08/2017

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon